امور مشتریان: 28423949-021 / 09925064954

کالاهای غیر اصل کاراجاآون تستر

به نوشته و لوگوی برند دقت کنید KARAJA

لوگوی اصلی این برند به این صورت میباشد : KARACA

این محصول در ایران تولید شده و به اسم کالای اصل به مشتریان ارائه میشود

لینک فروشندگان این کالا 

https://karaja.co

https://karaja.co/shop/

https://bane.online/product/karaja-oven-toaster-60-liter-turkey/

https://gzingkala.com/product/karaja_digital_toaster_60_liters/

https://zamziran.com/product/karaja-toaster-oven-fits-38-liters/

https://www.digikala.com/search/?q=%D8%A2%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زودپزاین محصول در چین تولید شده در زیر قابلمه تولید در ترکیه هک شده و به اسم کالای اصل به مشتریان ارائه میشود

لینک فروشندگان این کالا

https://www.digikala.com/product/dkp-7189126/%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-e2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

کتری و قوری کاراجا

به نوشته و لوگوی برند دقت کنید KARAJA

لوگوی اصلی این برند به این صورت میباشد : KARACA

این محصول در ایران تولید شده و به اسم کالای اصل به مشتریان ارائه میشود

لینک فروشندگان این کالا 

https://www.digikala.com/product/dkp-6551680/%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-4pcs

https://www.digikala.com/product/dkp-6210104/%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-marble


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چایساز کاراجا

این محصول در چین تولید شده و به اسم کالای اصل به مشتریان ارائه میشود

لینک فروشندگان این کالا 

 https://shahrvande20.com/shop/skitchen-appliances/tea-maker-and-coffee-maker/product/karaca


https://imankala.ir/?product=karaca-turkey-original-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سرویس غذاخوری کاراجا

به لوگوی بالای نوشته کاراجا دقت کنید 

لوگوی اصلی کاراجا را میتوانید بالای صفحه وبسایت بیابید